मराठी मंड़ऴMarathi Mandal Logo

हे कोकण ज्ञानपीठ कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंगचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विषयांवर  आधारित साप्ताहिक आहे.
सध्या आपण प्रत्येक आठवड्याला एक असा मराठीतील लेख प्रकाशित करत आहोत.
यात अपला लेख  प्रकाशित करण्यासाठी आपण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विषयांवर आधारित  ३०० ते ५०० शब्दात शब्दबद्ध  केलेला लेख खाली दिलेल्या इमेल वर पाठवावा.
इमेल : kunte.anup@gmail.com